Spotkanie integracyjne radlińskich szkół podstawowych w ramach projektu „Tydzień Tolerancji - Szanuję, nie hejtuję”

22 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie integracyjne z pozostałymi radlińskimi szkołami podstawowymi w ramach projektu „Tydzień Tolerancji – Szanuję, nie hejtuję”. Odwiedzili nas przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka. Celem naszych działań w ramach projektu było uwrażliwienie uczniów na zjawisko przemocy rówieśniczej, zaangażowanie ich w przeciwdziałanie tej przemocy, zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania. Nasze działania miały propagować wśród uczniów szacunek do rówieśników w świecie realnym oraz wirtualnym. Wspólne zajęcia w ciekawych zakątkach naszej szkoły, kształtowały postawy oparte na współdziałaniu, gotowości do pomocy i tolerancji. Przyniosły jej uczestnikom wiele radości i pozytywnej energii.


integracja, projektyObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo