Konkurs wiedzy o Śląsku dla klas szóstych rozstrzygnięty!

Brawurowo rozpoczęliśmy obchody Ślonskigo Tydnia. W pojedynku wiedzy o regionie, gwarze i obyczajach zmierzyły się klasy 6. Zadaniem uczniów było miedzy innymi podanie gwarowych nazw roślin, przedmiotów, przetłumaczenie z gwary na język ogólny zdań czy rozpoznanie charakterystycznych obiektów. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła klasa 6a, drugie 6c, trzecie 6d, czwarte 6b. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy i umiejętności, a Paniom Barbarze Sołtysik, Lucynie Ryszce, Krystynie Stanik i Joannie Szewczyk oraz koordynatorce i pomysłodawczyni Ślonskigo Tydnia, Alinie Spandel- Skupin, dziękujemy za zaangażowanie.

 Patrzcie tam jako! I dejcie se pozor, bo robi sie gładko!


klasy6, konkursyObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo