Czytomy po naszymu w bibliotyce

W bibliotece na przerwach czytano teksty literackie pisane gwarą śląską.


bibliotekaObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo