Cztery pory roku u Ślązaków i Górali

W naszej szkole wystartował międzyszkolny projekt edukacyjny pod nazwą "Cztery pory roku u Ślązaków i Górali", który realizujemy we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej we Frycowej koło Nowego Sącza. Opiekunami partnerskich klas są: pan Łukasz Kosała (Frycowa) oraz pomysłodawczyni projektu - nasza polonistka - Alina Spandel- Skupiń. Uczniowie partnerskich szkół, realizując kolejne zadania, poznawać będę zwyczaje i tradycje żywe w regionie swych rówieśników, jednocześnie bogacąc swoją wiedzę na temat małej ojczyzny i rozwijając kompetencje polonistyczne. Wśród planowanych zadań jest między innymi stworzenie w gwarach przepisów na tradycyjne małopolskie i śląskie potrawy wigilijne czy prezentacja lokalnych obrzędów wielkanocnych. Podsumowanie projektu planowane jest podczas spotkania integracyjnego klas partnerskich latem przyszłego roku.

projektyObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo