Brawo!!! Możemy być dumni!!!

Na 345 zgłoszonych wniosków do Fundacji Santander Bank Polska napisany przez nas program „Integracja i sport – inaczej ale razem” znalazł się wśród 40 nagrodzonych grantem.
Dzięki otrzymanym środkom część uczniów naszej szkoły weźmie udział w jego realizacji, a w naszej placówce powstanie sala do zajęć Integracji Sensorycznej.
O szczegółach realizacji będziemy informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że pokażemy, że niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą do zabaw ruchowych, w tym w basenie.
Autorzy programu: E. Marek, I. i J. Cymermanowie, A. KaszaObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo