Wywiadówki, rozmowy indywidualne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Terminy zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2017/2018


13.09.2017 (środa) - zebranie rodziców,
11.10.2017 (środa) - rozmowy indywidualne,
15.11.2017 
(środa) - zebranie rodziców,
24.01.2018 (środa) - zebranie rodziców,
14.02.2018 (środa) - rozmowy indywidualne,
14.03.2018 (środa) - zebranie rodziców,
11.04.2018 - rozmowy indywidualne,
23.05.2018 - zebranie rodziców.

W wyjątkowych sytuacjach terminy te mogą ulec zmianie.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo