Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Informacja o konkursach

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w województwie śląskim w roku szkolnym 2017/2018 będą organizowane dla szkół podstawowych  następujące Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:

  • Języka Polskiego
  • Matematyki
  • Języka Angielskiego
  • Języka Niemieckiego
  • Historii.

Zgodnie z § 4. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz.125 z późn. zm.) szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do 30 września 2017 r.

Informacja o organizacji konkursów
http://radlin.online/pliki/informacje_2017_2018_22.09.2017.pdf
Uprawnienia laureatów
http://radlin.online/pliki/Uprawnienialaureatow_calosc.pdf
Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
http://radlin.online/pliki/zasady_-2017_2018_18.09.2017-1.pdf
ORGANIZOWANE KONKURSY:
WOJEWÓDZKI KONKURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

English Vocabulary Genius

ZOSTAŃ MISTRZEM SŁOWNICTWA

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

http://radlin.online/pliki/WOJEWODZKI KONKURS JeZYKA ANGIELSKIEGO.pdf


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo