Projekty


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

„Z Ekologią na Ty”.

          Projekt „Z Ekologią na Ty” ma za zadanie przygotować młodych radlinian do aktywnego i odpowiedzialnego życia w zgodzie z naturą.  W planach m.in. warsztaty przyrodnicze i stworzenie ogrodów sensorycznych przy Przedszkolu Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3. Stowarzyszenie “SZOK” działające przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radlinie przystępuje do kolejnych działań ekologicznych w “mieście z sercem”  z wykorzystaniem środków z Urzędu Miasta.

            Dzięki działaniom stowarzyszenia  młodzi mieszkańcy Radlina  podniosą świadomość w zakresie edukacji ekologicznej i sozologii. W trakcie projektu planowane są m. in. warsztaty w rezerwacie “Łężczok” celem poznania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz różnorodności biologicznej, przeprowadzenie warsztatów poświęconych tematyce ptaków, połączonych z przygotowaniem  budek lęgowych , które zawiesimy na terenie miasta oraz stworzenie dwóch przyjaznych mini – ogródków sensorycznych przy Przedszkolu Nr 1 i SP 3 w Radlinie, obsadzonych roślinami miododajnymi oraz takimi, które dzieci mogą odbierać przez zmysły- dotyku, zapachu, smaku i wzrok.  Młodzi ekolodzy planują także zorganizować wystawę ekologiczną połączoną z warsztatami ekologicznej żywności
 i produktów naturalnych i nieprzetworzonych składników żywnościowych
w Przedszkolu Nr 1.  Zamierzają również wydać publikację ulotki na temat zachowań proekologicznych oraz roli pszczół i innych owadów pożytecznych, zorganizować warsztaty fotograficzne, podczas których uwiecznią przyrodę na zdjęciach. 
        

   Głównymi beneficjentami projektu  są uczniowie i przedszkolaki uczęszczające do placówek oświatowych w Radlinie. Zaplanowane działania będą odbywały się: na terenie SP 3, SP 1, Przedszkola Nr 1 oraz w innych miejskich jednostkach, jak również na terenie całego miasta i poza nim (w Rezerwacie “Łężczok”), od początku września do końca roku 2017. 

           “Człowiek jest istotą rozumną: uczy się i doskonali - czytamy w komunikacie dotyczącym projektu – Zbiera i gromadzi niby wiewiórka okazy przyrodnicze: minerały, rośliny, zwierzęta, a również rozmaite dzieła kultury własnej. Przeciwnie niż wiewiórka bada to, co zgromadził. Układa rośliny w zielnikach, uprawia je w swoich ogrodach, hoduje zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Potem zgromadzone informacje klasyfikuje, żeby lepiej poznać świat. Zdaje sobie sprawę, kim sam jest- również wytworem przyrody, istotą obdarzoną życiem i rozumem, jak inne. Jednak – i to różni go od zwierząt- ekspansja człowieka, jego inicjatywy, jego pomysły spowodowały niezliczoną ilość razy pożałowania godne klęski. Najlepsze umysły wzywają dziś do ochrony zasobów naturalnych i ochrony życia w stanie naturalnym, nie tylko dla bogactwa i piękna, jakie ono przedstawia, ale również, dlatego, że cała harmonia i – bez przesady- przetrwanie naszej ludzkiej wspólnoty od tego zawisły? Co chcemy zrobić w ramach projektu? – własną postawą propagować idee ochrony środowiska, – włączać się w ekologiczne działania lokalne, – wychowywać młodych ludzi, tak, aby byli w pełni świadomi swej odpowiedzialności za środowisko, – przygotowywać młodzież i dzieci intelektualnie i emocjonalnie do ochrony środowiska, w którym żyją i rozwijają się, – a przede wszystkim uczyć innych poszanowania dla środowiska”.

Projekt realizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego:„ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. 
Dotacja pochodzi ze środków budżetowych Miasta Radlin.  Koordynatorem projektem jest Ewa Szurchaj.