Obiady


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

UWAGA!!!
Należność za obiady za miesiąc styczeń należy uregulować w lutym, po otrzymaniu wysokości kwoty wpłaty od p. intendentki.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie informuje, że należność za obiady za cały miesiąc należy wpłacać przelewem na numer rachunku:

65 8470 0001 2029 0042 2756 0005
do 10-tego dnia następnego miesiąca.
  

Uwaga! Ważna informacja!Nieobecności uczniów proszę zgłaszać u p. intendentki Publicznego Przedszkola nr 1
tel. 32 4567266

Wpłaty należy dokonywać w określonej wysokości, bez zaokrągleń. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki wpłata jest dokonana.Nieobecność dziecka w szkole rodzice zgłaszają pod numerem telefonu (32) 4567266. Odliczenia dokonywane będą od następnego dnia od dnia zgłoszenia.
W przypadku braku zgłoszenia nieobecności odliczenia nie będą dokonywane. 
Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 2,90 zł, dla nauczyciela 5,60 zł.

JADŁOSPIS


 http://radlin.online/pliki/JADŁOSPIS 2018 sp3 od 09.01.-29.01 .2018.docx