Obiady


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

UWAGA!!!
Należność za obiady za miesiąc maj należy uregulować w czerwcu, po otrzymaniu wysokości kwoty wpłaty od p. intendentki. 

W związku z zakończeniem roku szkolnego i rozliczeniem księgowym płatności za miesiąc czerwiec  należy dokonać do 15.06.2018 r.
Informacja o wysokości należności za miesiąc czerwiec zostanie podana uczniom w dniu 13.06.2018 r.

Drodzy rodzice, mając na uwadze powyższe, bardzo proszę o dokładną informację do pani intendentki przedszkola odnośnie obecności dzieci w dniach od 12.06 do 21.06.2018 r.  Nieobecności dotyczące tego terminu można zgłaszać tylko do 12.06.2018 r. u pani intendentki osobiście lub telefonicznie (32 456 72 66). Po tym czasie zwroty za niezgłoszone nieobecności nie będą wypłacane.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie informuje, że należność za obiady za cały miesiąc należy wpłacać przelewem na numer rachunku:

65 8470 0001 2029 0042 2756 0005
do 10-tego dnia następnego miesiąca.
  

Uwaga! Ważna informacja!Nieobecności uczniów proszę zgłaszać u p. intendentki Publicznego Przedszkola nr 1
tel. 32 4567266

Wpłaty należy dokonywać w określonej wysokości, bez zaokrągleń. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki wpłata jest dokonana.Nieobecność dziecka w szkole rodzice zgłaszają pod numerem telefonu (32) 4567266. Odliczenia dokonywane będą od następnego dnia od dnia zgłoszenia.
W przypadku braku zgłoszenia nieobecności odliczenia nie będą dokonywane. 
Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 2,90 zł, dla nauczyciela 5,60 zł.

JADŁOSPIS


 http://radlin.online/pliki/jadłospis sp 3 do 21 czerwca (1).docx

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo