Obiady


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

UWAGA!!!
Należność za obiady za miesiąc październik należy uregulować w listopadzie do 10-go dnia danego miesiąca.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie informuje, że należność za obiady za cały miesiąc należy wpłacać przelewem na numer rachunku:

        65 8470 0001 2029 0042 2756 0005 

do 10-tego dnia następnego miesiąca.
  

Uwaga! Ważna informacja!Nieobecności uczniów proszę zgłaszać w sekretariacie szkoły 
tel. 32 455 82 94
najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności dziecka w szkole. 


Wpłaty należy dokonywać w określonej wysokości, bez zaokrągleń. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki wpłata jest dokonana.Nieobecność dziecka w szkole rodzice zgłaszają pod numerem telefonu (32) 455 82 94 najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności dziecka w szkole. 
W przypadku braku zgłoszenia nieobecności odliczenia nie będą dokonywane. 
Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 2,90 zł, dla nauczyciela 5,60 zł.

JADŁOSPIS


 http://radlin.online/pliki/JADŁOSPIS SP3 DO 20.11.2019.docx 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo