ZAJĘCIA OTWARTE W IB

  20 marca odbyły się w naszej klasie zajęcia warsztatowe z udziałem rodziców oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które bardzo ciekawie opowiadały o zwyczaju święcenia palm oraz o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały palmę wielkanocną. Rodzice wykazali się dużą kreatywnością i inwencją twórczą. Całe spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Tego typu zajęcia umiliły dzieciom oczekiwanie na święta i wprowadziły je w wielkanocny nastrój. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za serdeczną i miłą atmosferę.
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo