Święto szwarnych karlusów i gryfnych frelek w Radlinie!

24 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Radlinie, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia.

15 czerwca 2018 r. był wyjątkowym dniem dla społeczności  Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie.

Szkoła, która wprawdzie w innym budynku, ale zaczęła działać już 1 lutego 1893, do tej pory nie miała imienia ani sztandaru. Szkoła, która  istnieje w sercach wielu mieszkańców ziemi radlińskiej, która od ponad 125 lat tworzy tutaj historię, nie przez przypadek otrzymała imię Ziemi Radlińskiej.

Uczniowie tej szkoły nigdy nie mogli reprezentować jej w czasie uroczystości państwowych w poczcie sztandarowym, bo sztandaru nie mieli. 15 czerwca 2018r. uroczyście poświęcono sztandar szkoły i nadano jej imię.

Wszyscy uczniowie wraz nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi wyruszyli w asyście Orkiestry Górniczej „Marcel” pod przewodnictwem pana Franciszka Magiery do naszego, głożyńskiego Kościoła, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Św., w czasie której poświęcono sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie.

W budynku szkoły miała miejsce akademia, w czasie której Rada Rodziców przekazała sztandar Pani dyrektor  szkoły  Joannie Dylich, a ta wręczyła go uczniom z przesłaniem, aby prowadził ich ku lepszej przyszłości, aby zawsze był symbolem ich godności i powinności uczniowskiej. Poprosiła też uczniów, aby strzegli jego honoru. Nie zabrakło też dowcipnego, wykonanego w gwarze śląskiej występu artystycznego, który przygotowali, ubrani w stroje śląskie, wszyscy uczniowie klasy IVb pod opieką pani Danuty Bezuch.

Na tym świętowanie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie się nie zakończyło, ponieważ po akademii na dziedzińcu i boisku szkolnym rozpoczął się festyn. Środki finansowe na atrakcje w czasie festynu zostały już wcześniej zapewnione przez realizację projektu w  ramach budżetu obywatelskiego Miasta Radlin, którego autorką była p. dyrektor Joanna Dylich – „Szwarne karlusy i gryfne frelki szykują imieninowe gierki”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie jeszcze przez kilka dni będą mogli podziwiać zgromadzone w sali lekcyjnej pamiątki szkolne i nie tylko, które zebrała tworząc piękną wystawę pani Danuta Bezuch. Korytarze zdobiły prace artystki ludowej pani Kazimiery Drewniok-Woryny.

W ten świąteczny dzień nie tylko budynek szkoły zmienił swój wizerunek. Dyrekcja Szkoły na tę okoliczność zaprezentowała tradycyjny strój śląski. „Tylu komplementów, ile mój dzisiejszy strój śląski otrzymał,  nie otrzymała żadna inna kreacja” – skomentowała pani dyrektor.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/fqqmhKW1QRX5NrLr6


                                                                                                                                                         Joanna Dylich

                                                                                                                                             zdjęcia: Joanna Zaborowska

 Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo