Profilaktyka zdrowotna!

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa przekazuję informację Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej:

1. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania!

2. W szkole, w każdej łazience, została wywieszona instrukcja dotycząca mycia rąk. Dodatkowo, w poniedziałek, każdy nauczyciel rozpocznie lekcję od przeprowadzenia pogadanki na w/w temat.


3. Szanowni rodzice, zwracam się do Was z prośbą, abyście nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. Tę samą prośbę wystosowałam do nauczycieli i pracowników szkoły.

4. Jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw. Każde dziecko, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną (ul. Bogumińska 3, Wodzisław Śl., tel. 32 456 38 10) i zgłosić się do oddziału zakaźnego.

5. Bieżące komunikaty dotyczące stanu zagrożenia koronawirusem w naszym kraju znajdują się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.


https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej

Joanna DylichObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo