„Kuchenne maszkiecenie” podziękowania.

Uczestnicy projektu modelowego „Kuchenne maszkiecenie” zrealizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu „Równać Szanse projekty modelowe ” bardzo serdecznie dziękują Pani Dyrektor Joannie Dylich, Wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ziemi Radlińskiej oraz Naszym Głożyńskim Partnerom za pomoc, wsparcie, udział w panelu szkoleniowo-promocyjnym dotyczącym ww. projektu. To dzięki Waszej pomocy udało nam się osiągnąć sukces.

         Celem projektu było opracowanie i opisanie metodologii projektu zgodnie z ideą programu „Równać szanse”, po to, aby zaktywizować grupy i środowiska społeczne działające na rzecz młodzieży oraz pokazać im poprzez ww. metodę inny, może trudniejszy, ale bardziej efektywny, sposób pracy z i dla młodzieży. Opracowanie i wydanie publikacji skierowane było do dorosły pracujących z młodzieżą, instytucji i organizacji, które szukają nowatorskich, lecz skutecznych sposobów pracy z młodymi ludźmi. Projekt rozpoczął się 01.04.18 a zakończy 31.10.18, środki na jego realizację pochodzą od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Koordynator ww. projektu

Ewa SzurchajObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo