KME działać chce!- kolejny projekt grantowy.

Miło mi poinformować, iż od 15 stycznia br. rusza w naszej szkole już trzeci projekt grantowy realizowany w tym roku szkolnym przez KME. Klub Młodego Ekologa- nieformalna grupa młodzieżowa, która istnieje u nas od września 2017 otrzymała kolejny grant na swoje działania. Finanse na realizację projektu „KME działać chce! „ pochodzą ze środków Urzędu Miasta Radlin- zadanie publiczne: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa. Projekt realizujemy również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych.

Celem projektu "KME działać chce!" jest przygotowanie młodych mieszkańców Radlina do życia w zgodzie z naturą. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony zwierzą oraz świadomości ekologicznej radlinian.

W trakcie projektu planujemy m. in.:

 Zorganizowanie warsztatów z lichenologii na terenie miasta i w Rezerwacie "Łężczok" oraz zajęć laboratoryjnych, obejmujących m.in. badanie stanu zanieczyszczeń powierza z wykorzystaniem skali porostowej. Przeprowadzić warsztaty chemiczne "Co z tym smogiem?". Zbudować zieloną ścianę z porostów w pracowni ekologicznej, która powstaje w sali nr 12 naszej szkoły. Reaktywować i zorganizować XVIII Marszobieg Ekologiczny- grę terenową, po hasłem :"Ziemia dla nas, my dla Ziemi, czyli tak dla segregacji", dla uczniów szkół podstawowych z Radlina i okolicy. Założyć żywą mini-ścianę zieleni w terenie przy naszej szkole. Zorganizować zajęcia praktyczne "Domek dla zwierząt pożytecznych”- młodzi zaprojektują i wykonają kolejne domki dla naszych mniejszych przyjaciół.

"Nie będzie nas, czy będzie las?'- włączymy się do dwóch akcji organizowanych przez Nadleśnictwo Rybnik: sadzenie i sprzątanie lasu. W akcji pomogą nam woluntarystycznie- uczniowie SP 3 oraz członkowie Koła Łowieckiego i Leśnicy.

Poczynania projektowe chcemy powtarzać w kolejnych latach z przyszłymi członkami KME  i naszymi sojusznikami. Zaplanowane działania będą odbywały się na terenie naszej szkoły, Nadleśnictw Rybnik i Rudy Raciborskie, w Domu Kultury lub w UM, oraz w Rezerwacie "Łężczok"  i będą trwały od 15.01.2019 do 15. 06. 2019 r..

     Dziękujemy p. Dyrektor Joannie Dylich za użyczenie terenu i sali na spotkania robocze oraz miejsca, gdzie powstanie żywa ściana zieleni. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas VII. Dzięki dotacji wszelkie pomoce, materiały i udział w zajęciach dla uczestników projektu są bezpłatne. O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco. Startujemy!

 

Koordynator ww. projektu

Ewa SzurchajObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo