Honorowy Gość w progach naszej szkoły

W dniu 8 stycznia, w ramach realizowanej innowacji „Moja mała ojczyzna”, uczniowie kl. II a oraz kl. III c i kl. III d mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu ze Ślązaczką Roku, panią Lucyną Szłapką.     W czasie zajęć muzyczno – ruchowych uczniowie uczyli się kroków do wybranego ludowego tańca naszego regionu. Ponadto uczyli się słów wybranych śląskich piosenek. Pani Lucyna  zapoznała nas z elementami śląskiego stroju ludowego, ciekawostkami kulinarnymi oraz zachęcała do kultywowania gwary śląskiej.

Spotkanie to upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

Wszystkim zgromadzonym bajtlom i rechtorom ogromnie się podobało. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANI LUCYNIE ZA PRZYBYCIE

DO NASZEJ SZKOŁY I PRZYBLIŻENIE PIĘKNA

NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY!

GORĄCO DZIĘKUJEMY DYREKCJI PP nr 1

im. GROMADKI MISIA USZATKA

za umożliwienie korzystania z jadalni.


   Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo