„EKO-LOGICZNI”- KOLEJNY PROJEKT GRANTOWY W NASZEJ SZKOLE.

Z przyjemnością informuję, iż 4 października 2018 ogłoszono wyniki Konkursu Ekologicznego. Spośród 51 wniosków 11 otrzymało dotację, w tym również nasz. Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do aktywnego  i odpowiedzialnego życia w zgodzie z naturą w społeczeństwie jutra. Zwiększenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt, podniesienie świadomości ekologicznej Radlinian poprzez wielokierunkowe działania z zakresu ekologii prowadzone przez grupę 16 młodych dla młodszych i starszych mieszkańców, od 01.11.2018 do 31.03.2019. , zmierzające do zorganizowania przez młodych eko-geocachngu dla społeczności lokalnej.

W ramach projektu młodzi założą miniogródek dendrologiczny przy naszej szkole. Zespół informatyczny zaprojektuje koszulki, ulotki, plakaty, baner reklamowy. Wezmą udział w zajęciach laboratoryjnych w Rezerwacie „Łężczok” i na Wydziale Inżynierii Politechniki Śląskiej. Zorganizują w szkole Dzień Ekoodkrywcy oraz "Ekogeocaching" dla mieszkańców Radlina.

Konkurs Ekologiczny Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży sfinansowany z darowizny S.C. Johnson.

                                                                            Koordynator ww. Ewa SzurchajObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo