"EKO- LOGICZNIE" w Radlinie.

Od lutego br. rozpoczęliśmy realizację nowego projekty grantowego "Eko- logicznie"

 w  ramach zadania publicznego "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego". Projekt sfinansowany jest przez Urząd Miasta Radlin, realizatorem projetku jest Stowarzyszenie SZOK. Partnerzy: Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr1,  Przedszkole Nr 1 i Dom Kultury.

W ramach projektu ”Eko-logicznie” chcemy kształtować postawy proekologiczne wśród uczniów szkół podstawowych i przedszkoli działających na terenie Miasta Radlin. Uczyć świadomego podejmowania trafnych decyzji i brania odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy. Poprzez podejmowane działania będziemy popularyzować zachowania proekologiczne i działać na rzecz poprawy bioróżnorodności oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. W ramach projektu odbyły się już zajęcia integracyjne, warsztaty kulinarne, w planach m.in. warsztaty pszczelarskie w Chacie Chlebowej, w Górkach Małych, budowa domków dla owadów, warsztaty  kosmetyczne, zaprojektowanie i wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej Nr3 w Radlinie. Wspólnie z wszystkimi partnerami zorganizujemy w Domu Kultury warsztaty i wernisaż eko-prac plastycznych „Pożyteczny przyjaciel”. Przygotujemy ulotki informacyjne o szkodliwości chemii w ogrodzie i alternatywnych formach ochrony roślin dla radlińskich działkowców  i miłośników ogrodów. Zaplanowane działania będą odbywały się na terenie szkół i przedszkoli, w Domu Kultury, na terenie miasta oraz w Chacie Chlebowej w Górkach Małych, będą trwały do 30.06.2018.

 

                                                                                         Koordynator projektu: Ewa Szurchaj

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo